Bolt Bouwbedrijf

Cookies, Privacy Statement, Disclaimer

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor ons Privacy Statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, omdat deze op uw computer of apparaat opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De cookies die wij gebruiken/plaatsen zijn ter verbetering van onze services, support en algehele werking van onze website.

* Functionele cookie(s): Via onze website wordt de standaard WordPress cookie geplaatst voor een goede werking van de website. Meer informatie over de cookie is te vinden op: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
* Statistieken cookie(s): Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.htm

Privacy Statement

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
* Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes, overeenkomsten en facturatie zoals ook wettelijk vereist en noodzakelijk.
* Ook gebruiken wij gegevens om u op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf, onze producten en diensten. Dit kan zijn via de reguliere post, via e-mail en in de vorm van een nieuwsbrief. In alle gevallen kunt u er voor kiezen verdere berichtgevingen niet meer te willen ontvangen.

Persoonsgegevens:
* Voor onze administratieve programma’s gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, contact e-mailadres, contact functieomschrijving, factuur e-mailadres, website, btw nummer, kamer van koophandel nummer, bankrekening nummer, BIC code, vestigingsnummer, betalingsconditie, bedrijfsgrootte, taal.
* Voor ons nieuwsbriefsysteem gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon naam, e-mailadres, nieuwsbriefcategorie.

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens of uitschrijving:
* Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan leiden tot het niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen van de diensten die wij verstrekken waardoor de werking van deze diensten mogelijk zou kunnen uitvallen.
* Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan ook leiden tot het missen van informatie omtrent contractuele verplichtingen van de diensten die wij leveren. Voor eventuele gevolgen die dit met zich meebrengt kunt u ons niet verantwoordelijk stellen.

Bewaartermijn:
* Uw gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben ten behoeve van administratieve handelingen en/of wij u op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan u leveren. In het geval van nieuwsbrieven die wij versturen behouden wij na uitschrijving hiervan enkel uw ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres om zo een mogelijke toekomstige dubbele inschrijving te voorkomen. Deze gegevens worden bij opheffing of verkoop van ons bedrijf overgedragen aan de nieuwe partij.

Recht op inzage, rectificatie, wissen of bewerken van persoonsgegevens:
* Klantgegevens kunnen gewijzigd/aangepast worden door een e-mail te sturen naar administratie@studiocc.nl.
* Het beheer van inschrijving(en) op onze nieuwsbrie(f)ven en de ingevoerde gegevens hiervan kunt u beheren via de links die altijd aanwezig zijn op de onderzijde van onze nieuwsbrief genaamd ‘Uitschrijven’ en ‘Beheer je inschrijving’ of vergelijkbare linkteksten die goed herkenbaar-zijn/overeenkomen-met deze teksten.

Klachtenafwikkeling:
* Vermoed u misbruik van uw gegevens door ons, dan kunt u dit aangeven via administratie@studiocc.nl. Wij zullen hierop zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) reageren.

Privacy by design:
* Wij zorgen voor gegevensbescherming. Onder andere door er voor te zorgen dat al onze systemen en software up-to-date zijn en te werken met een SSL verbinding.

Privacy by default:
* Wij gebruiken alleen noodzakelijke gegevens.

Beveiligingsmaatregelen
* Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus. Wij houden al onze systemen, software en beveiligingsmaatregelen up-to-date en zorgen er mede daardoor voor dat uw gegevens de allerhoogste mate van veiligheid wordt geboden.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
* Bij problemen en/of klachten omtrent uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan info@boltbouwbedrijf.nl t.a.v. Dhr. C. Roelfsema.

Categoriën van ontvangers van persoonsgegevens:
* Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in systemen van externe partijen ten behoeve van administratieve handelingen.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van de Bolt Bouwbedrijf. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan de Bolt Bouwbedrijf of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de Bolt Bouwbedrijf delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel de Bolt Bouwbedrijf deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bolt Bouwbedrijf is niet verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.
Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kunt u melden via mail naar info@boltbouwbedrijf.nl

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Bolt Bouwbedrijf, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens de Bolt Bouwbedrijf, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Bolt Bouwbedrijf, Ged. Vleddermond 1, 9502 EH Stadskanaal, Nederland. KvK Groningen: 322542
gebruikt cookies en maakt gebruik van de privacyverklaring en disclaimer zoals hierboven omschreven.

Note: Bolt Bouwbedrijf houdt zich ten alle tijde het recht voor deze verklaringen aan te passen, c.q. te wijzigen. Controleer deze pagina daarom regelmatig op wijzigingen. Voorts verwijzen wij u hierbij naar onze Algemene Voorwaarden

Bolt Bouwbedrijf is bouwen met vertrouwen!

Contact